Unitex - Zakład produkcji zbiorników ciśnieniowych

Usługi spawalnicze

MIG/MAG

Podczas spawania metodami MIG / MAG, łuk elektryczny jarzy się między elektrodą, mająca postać ciągłego drutu, a spawanym materiałem. Łuk stapia materiał podstawowy ze spoiwem tworząc spoinę. Podczas całego procesu spawalniczego drut jest nieprzerwanie transportowany z podajnika przez uchwyt spawalniczy, podobnie jak gaz ochronny. Metody spawalnicze MIG oraz MAG różnią się pomiędzy sobą tym, że w metodzie MIG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie atmosfery gazu obojętnego) wykorzystywany jest obojętny gaz ochronny, który nie uczestniczy w procesie spawalniczym, natomiast w MAG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego), jako osłonę wykorzystuje się gazy aktywne biorące udział w procesie spawania Zazwyczaj gaz ochronny zawiera aktywny chemicznie dwutlenek węgla lub tlen i dlatego spawanie metodą MAG jest daleko bardziej rozpowszechnione aniżeli metoda MIG. W rzeczywistości termin MIG często stosowany jest zupełnie przypadkowo w powiązaniu ze spawaniem metodą MAG.

Nowoczesną odmianą jest synergiczne spawanie metodami MIG/MAG Regulacja synergiczna lub regulacja jednym pokrętłem oznacza, że prędkość posuwu drutu spawalniczego jest związana z wielkością napięcia oraz innymi parametrami. Ułatwia to odnalezienie wartości parametrów spawalniczych, ponieważ tylko jedno pokrętło jest używane do wyregulowania mocy.
Regulacja jest prosta dzięki zadanym krzywym synergicznym, które są zapisane w pamięci panela kontrolnego. Do krzywych synergicznych może być również wprowadzona grubość spawanego materiału, co dodatkowo ułatwia dobór oraz regulację parametrów spawalniczych.

TIG
W metodzie TIG (spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego), łuk spawalniczy powstaje między nietopliwą elektrodą wolframową a elementem spawanym. Gaz ochronny jest gazem obojętnym i nie ma wpływu na proces spawalniczy. Zazwyczaj jako gaz ochronny stosowany jest argon, który chroni przed utlenieniem nie tylko spoinę, ale i elektrodę. W metodzie TIG nie jest konieczne stosowanie materiału dodatkowego. Elementy spawane można łączyć przez przetopienie rowka spawalniczego. Jeżeli stosowany jest materiał dodatkowy, jest on wprowadzany do jeziorka w sposób ręczny, a nie za pomocą uchwytu spawalniczego tak jak w metodzie MIG/MAG. Dlatego w spawaniu TIG uchwyt spawalniczy posiada zupełnie inną konstrukcję niż uchwyt stosowany w metodzie MIG/MAG. Różne metody spawalnicze TIG obejmują przykładowo spawanie TIG prądem stałym DC TIG, spawanie TIG prądem przemiennym oraz TIG Puls.

MMA
Spawanie metodą MMA sprowadza sie do zamocowania w uchwycie spawalniczym prętu spoiwa, który służy jako elektroda. Łuk zostaje zajarzony między końcem pokrytej otuliną metalowej elektrody a elementem spawanym. Różnica w odniesieniu do innych metod polega na tym, że w metodzie MMA elekroda ulega skróceniu. W metodach TIG oraz MIG/MAG długość elektrody pozostaje przez cały czas niezmieniona, i dlatego odległość pomiędzy uchwytem a elementem spawanym jest przez cały czas stała. W metodzie MMA, aby utrzymać stałą odległość pomiędzy elektrodą a jeziorkiem spawalniczym, uchwyt elektrody musi być przez cały czas przesuwany w kierunku spawanego elementu. Taka metoda stawia szczególne wyzwania przed posługującym się nią spawaczem.

SAW

Spawanie łukiem krytym jest metodą spawania łukowego, w czasie której łuk jarzy się pod warstwą ochronnego proszku. Materiał spoiwa jest podawany jako osobny drut spawalniczy lub za pośrednictwem podajnika. Podczas spawania proszek spawalniczy topi się na powierzchni spoiny i wytwarza warstwę ochronnego żużlu. Proszek spawalniczy często zawiera sproszkowany metal, który podczas spawania wtapia się w spoinę tak jak materiał spoiwa.
Spawanie łukiem krytym jest wykonywane w sposób automatyczny i dlatego podczas wykonywania długich spoin, oraz spoin obwodowych można osiągnąć wysoką wydajność. 

Spawanie łukowe metodą SAW (tzw. łukiem krytym) jest jedną z technik spawania elektrycznego wykorzystującą zjawisko łuku elektrycznego.

Główne zalety spawania metodą SAW:

- nieograniczony zakres grubości łączonych elementów, dzięki zwiększonym parametrom procesu spawania (napięcie, natężenie oraz prędkość), ograniczającym niekorzystny wpływ cykli cieplnych na strukturę krystalograficzną spawanej stali,

- stabilność i powtarzalność parametrów pracy pozwala na wyeliminowanie powstawania niezgodności spawalniczych na poziomie 99%,

 - możliwość pracy ciągłej ograniczającej do minimum przerwy technologiczne.

Sprzęt:

Słupowysięgnik o zakresie roboczym 6000mm x 5000mm współpracujący ze źródłem spawalniczym ESAB umożliwia wykonywanie procesu spawania wykorzystując ruch posuwisty ramienia poziomego w zakresie 5000mm lub napęd jezdny całego słupa na długości 25m. System rolek z synergiczną regulacją prędkości obrotowej umożliwia wykonywanie spoin obwodowych elementów walcowych do średnicy 6000 mm zakresie roboczym zarówno w osi wzdłużnej torowiska jak i po obrocie o kąt 90.

- Obrotniki spawalnicze o udźwigu do 15T wraz z możliwością regulowania prędkości ich obrotu.

Zakład produkcyjny

86-300 Grudziądz
ul. Droga Łąkowa 8
tel. 798 705 891
e-mail: produkcja@unitex.com.pl

Dojazd

Siedziba firmy

80-298 Gdańsk
ul. Radarowa 14A
tel. +48 58 552 51 64
e-mail: unitex@unitex.com.pl

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – tworzenie stron www.
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Unitex Produkcja