Unitex - Zakład produkcji zbiorników ciśnieniowych

Automatyczny Aerator z kontrolą zwierciadła wody

ZASTOSOWANIE

Aerator jest jednym z najważniejszych urządzeń stosowanych w realizacjach technologii uzdatniania wody. W aeratorze, dzięki właściwie zaprojektowanemu czasowi kontaktu wody i powietrza, następuje wymiana gazów. Ma ona na celu dostarczenie do wody tlenu potrzebnego do przeprowadzenia reakcji chemicznych stanowiących podstawę usuwania niektórych zanieczyszczeń z wody oraz usunięcie z wody rozpuszczonych w niej gazów odpowiedzialnych za nieakceptowalne parametry jakości wody, bądź gazów utrudniających jej uzdatnianie.


Karta katalogowa PDF AUTOMATYCZNY AERATOR Z KONTROLĄ ZWIERCIADŁA WODY


STEROWANIE AERATORA TYPU AEROTRONIC

Aerator wyposażony jest w automatyczny układ kontrujący poziom zwierciadła wody utrzymujący stałą wielkość poduszki powietrznej, w której rozdeszczowywana jest napływająca surowa woda. Podstawowymi elementami układu są sonda poziomu montowana w rurze wodowskazowej, dwa zawory elektromagnetyczne i skrzynka sterująca. Praca aeratora rozpoczyna się z chwilą włączenia się pompy głębinowej. Woda wpływając do aeratora jest rozdeszczowywana w poduszce powietrznej, gromadzi się w dolnej części gdzie dostarczane w przeciwprądzie powietrze ponownie napowietrza wodę. Jednocześnie z aeratora usuwane są niepożądane gazy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZĄDZENIA

  • Wykonanie materiałowe: elementy aeratora (dennice wypukłe, część cylindryczna, włazy, króćce, itp.) wykonane ze stali węglowej posiadającej atesty. Aerator może być wykonany również ze stali austenitycznych (w gat. AISI 304, 316L)
  • Parametry techniczne: Ciśnienie pracy Pmax= 6 bar, dopuszczalna temperatura T = 20ºC
  • Zabezpieczenia antykorozyjne: wewnętrznie - żywicą poliestrową lub żywicą epoksydową z atestami PZH do kontaktu z wodą pitną przed wcześniejszym przygotowaniem powierzchni zgodnie z klasą czystości Sa2,5, zewnętrznie – zgodnie z normą DIN EN ISO12944 w kategorii korozyjności C3 M. Istnieje możliwość zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z klasami korozyjności C3 – C5. Oferujemy również możliwość ocynkowania ogniowego obustronnego.
  • Wyposażenie aeratora: automatyczny układ utrzymania poduszki powietrznej, wodowskaz z sondą położenia zwierciadła wody, szafka sterująca typu Aerotronic, manometr tarczowy 0 - 0.6MPa, włazy – górny, dolny, boczny; króćce kołnierzowe.
  • Producent na indywidualne życzenie klienta umożliwia wniesienie zmian konstrukcyjnych w budowie aeratora obejmujących usytuowanie i średnice króćców przyłączeniowych oraz włazów.
  • Posiada nadane przez jednostkę notyfikującą znak CE.

Zakład produkcyjny

86-300 Grudziądz
ul. Droga Łąkowa 8
tel. 798 705 891
e-mail: produkcja@unitex.com.pl

Dojazd

Siedziba firmy

80-298 Gdańsk
ul. Radarowa 14A
tel. +48 58 552 51 64
e-mail: unitex@unitex.com.pl

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – tworzenie stron www.
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Unitex Produkcja