Unitex - Zakład produkcji zbiorników ciśnieniowych

Zestawy pompowe

Przeznaczenie

Zestawy hydroforowe, będące kompletnymi agregatami wielopompowymi, przeznaczone są do tłoczenia i utrzymywania na wymaganym poziomie ciśnienia wody w instalacjach i sieciach wodociągowych, technologicznych i gaśniczych.

Opis budowy
Zestaw hydroforowy ZHU jest układem połączonych równolegle wielowirnikowych pomp pionowych (od 2 do 6). Zgodnie z życzeniem inwestora i zależnie od oczekiwanych parametrów zestawu montowane są pompy spośród wszystkich dostępnych na rynku. Szczególnie polecamy pompy typu OPA produkowane przez HYDRO-VACUUM S.A. z Grudziądza i pompę typu CR produkcji GRUNDFOS.
Pompy zamontowane są na wspólnym fundamencie stalowym, posadowionym na wibroizolatorach i połączone wspólnymi kolektorami – ssącym i tłocznym o odpowiednich średnicach wykonanych z rur stalowych ocynkowanych lub nierdzewnych. Oprócz pomp dystrybucyjnych zestaw może być wyposażony w pompę specjalną, np. przeciwpożarową lub płuczącą, połączoną z kolektorem ssącym.
Na przyłączach ssawnych i tłocznych poszczególnych pomp zamontowana jest armatura odcinająca, zaś na przyłączach tłocznych również armatura zwrotna. Na kolektorze tłocznym zamontowany jest przetwornik ciśnienia podający sygnały do układu sterowania oraz membranowe zbiorniki ciśnieniowe do tłumienia skoków ciśnienia powstających podczas przełączania pomp. Ilość zbiorników dobierana jest do ilości i wydajności zamontowanych pomp. Konstrukcja wsporcza i fundament wykonane z kształtowników i blach stalowych ocynkowanych, nierdzewnych lub pokrytych emalią poliuretanową. Szafa z aparaturą zasilającą i sterowniczą może być zamontowana na konstrukcji wsporczej lub zawieszona na ścianie pomieszczenia w dostępnym miejscu.

Sterowanie
Sterowanie pracą zestawu może być prowadzone w dwojaki sposób kaskadowo lub płynnie, przy czym sterowanie płynne może być realizowane przez układ z falownikiem stałym lub z falownikiem kroczącym.
Przy sterowaniu kaskadowym sterownik łączy kolejno, skokowo poszczególne agregaty pompowe bezpośrednio z siecią zasilającą.
Przy sterowaniu ze stałym falownikiem jedna z pomp – pompa wiodąca – jest zasilana za pośrednictwem falownika regulującego jej prędkość obrotową, dopasowywującą punkt pracy zestawu do zmiennej charakterystyki odbioru. Sterownik po nastawionej ilości godzin pracy zmienia pompę wiodącą, łącząc falownik z tą pompą zestawu, która dotąd pracowała najkrócej.
Przy sterowaniu z falownikiem kroczącym sterownik dokonuje zmiany pompy wiodącej każdorazowo, gdy ze względu na wzrost zaopatrzenia konieczne jest włączenie następnej pompy. Następuje wtedy połączenie bezpośrednio z siecią pracującej z maksymalną wydajnością pompy wiodącej i połączenie falownika z następną pompą, która teraz będzie pełniła funkcję wiodącej.
Stosowane, są również rozwiązania, w których każda z pomp zestawu wyposażona jest w falownik połączy z nią na stałe i regulujący jej obroty zgodnie z dobranym indywidualnie algorytmem sterowania.
Wydajności i wielkości zestawów hydroforowych ZHU
Wydajność, wysokość podnoszenia, ilość pomp podstawowych, wydajność pompy dodatkowej dobieramy dla warunków przyszłego inwestora indywidualnie. Przedstawiamy wyniki doboru w postaci tabeli danych technicznych oraz przewidywanej charakterystyki hydraulicznej – zbiór krzywych QH – zestawu pomp.
Zestawy ZHU mogą swą wydajnością pokryć zakres wydajności od 1,8 m3/h do 650 m3/h i zakres ciśnień od 16 do 130 m H2O, przy czym łączne moce zainstalowania silników wynoszą od 1,5 do 180 kW.

Zakład produkcyjny

86-300 Grudziądz
ul. Droga Łąkowa 8
tel. 798 705 891
e-mail: produkcja@unitex.com.pl

Dojazd

Siedziba firmy

80-298 Gdańsk
ul. Radarowa 14A
tel. +48 58 552 51 64
e-mail: unitex@unitex.com.pl

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – tworzenie stron www.
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Unitex Produkcja